ΠΟΛ 1157 16.11.2010 Παράταση της προθεσμίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.

2010-11-22 12:02

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &                                     ΠΟΛ. 1157
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ. 11767/B0012
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312
ΦΑΞ: 210 - 3375001

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189Α’/4.11.2010) παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία για τη μεταφορά κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς και για την απόδοση του φόρου 8% για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα σε τράπεζες της αλλοδαπής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
Υπενθυμίζουμε ότι οδηγίες έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1135/4.10.2010 εγκύκλιό μας.

 

                    Ακριβές Αντίγραφο                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ