ΠΟΛ 1152 14.07.2011 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται – συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010

2011-07-21 12:43

ΠΟΛ 1152 14.07.2011 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται – συγχωνεύονται με   τις διατάξεις του ν. 3852/2010