ΠΟΛ 1152 04.11.2010 Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε.

2010-11-09 16:12

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                          Αθήνα, 4 /11/2010
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)                                     ΠΟΛ. 1152
    ΤΜΗΜΑ Β΄
    Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες : Δ.Ασημακοπούλου
    Τηλέφωνο : 2103610030
    FΑΧ : 2103615052

    ΘEMA: "Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε."

    Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.2084/92 και ύστερα από το υπ. αριθ. Φ. 10060/25371/2762/12-10-2010 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν για την πληρέστερη ενημέρωση σας, θέτουμε υπόψη σας ότι κατά την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τις ΔΟΥ των Δικηγόρων Επαρχιών, των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και των Άμισθων Δικαστικών Επιμελητών θα ζητείται να προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ).


                             Ακριβές Αντίγραφο                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
    Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑ
Σ