ΠΟΛ 1150 02.11.2010 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2010 - 2011

2010-11-04 16:15

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                          Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                         ΠΟΛ 1150

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ                                                      ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2- 4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:Α. ΔΙΑΚΟΥΜΗ

Τηλέφωνο : 2103642922 FAX : 2103642251

    ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς  κατά το ελαιοκομικό έτος 2010 - 2011 ».

    Κοινοποιούμε κατωτέρω πίνακα περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 2010 - 2011, για να λάβετε γνώση και να ενημερώσετε τους ενδιαφερομένους της περιφέρειάς σας.

    Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του α.ν. 112/1967, με τις οποίες επιβλήθηκε η εισφορά δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, σας δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιό μας Σ 4309/159/ΕΓΚ. 19/1.12.1983.

    Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2010 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.

    Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα αποστείλουν στις Τοπικές ΔΟΥ κατάσταση με τα ονόματα των καλλιεργητών αυτών κατά περιοχή.

    Αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα παραδίδεται από το βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.

    Για τους ελαιώνες που κατ’αρχάς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς αλλά μέχρι το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2010 δεν εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης οι αντίστοιχοι ελαιοκαλλιεργητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας για το έτος 2010 .

    Οι Ν. Αυτοδιοικήσεις θα αποστείλουν στις Τοπικές ΔΟΥ κατάσταση Δήμων και Τ. Διαμερισμάτων στις περιοχές των οποίων δεν εφαρμόσθηκε πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης.

    Τέλος, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ 1116/Τ. & Ε.Φ./29-7-2010 σας γνωστοποιήθηκε η τιμή του λαδιού κατά κιλό (1,524 ευρώ/κιλό), με βάση την οποία θα υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο η πιο πάνω εισφορά δακοκτονίας (1,524Χ2%=0,030 ευρώ /κιλό), για το ελαιοκομικό έτος 2010 - 2011 και όχι οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.-


    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΙΑΣ