ΠΟΛ.1149 11/12/2009 Διευκρινίσεις για τη διάθεση σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων.

2009-12-11 10:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                              Αθήνα, 11  Δεκεμβρίου 2009
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                               ΠΟΛ.1149
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  Β΄        
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Ε. ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ
Τηλέφωνο 210 3644781
Fax            210 3642251 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διάθεση σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων.

ΣΧΕΤ : Η ΠΟΛ . 1145-1/12/30-11-2009 Εγκύκλιος

 

Με αφορμή ερωτήματα των Δ.Ο.Υ., αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της από 2/11/2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 219), τα κριτήρια κατάταξης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Πράξης, γίνεται για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.

Συνεπώς, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 της Πράξης αυτής, για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010, ως ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων, είναι το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ανεξαρτήτως τυχόν άλλης προγενέστερης χρονικής αναφοράς επάνω στην άδεια.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ