ΠΟΛ 1146 05.07.2011 Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων

2011-07-06 16:12

ΠΟΛ 1146 05.07.2011 Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων