ΠΟΛ 1144 04.07.2011 Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') με τίτλο "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015".

2011-07-05 11:24

ΠΟΛ 1144 04.07.2011 Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') με τίτλο "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015".