ΠΟΛ 1143 27.06.2011 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011, κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης , του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.. μέσω διαδικτύου και των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α..

2011-07-04 15:06

ΠΟΛ 1143 27.06.2011 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011, κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης , του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.. μέσω διαδικτύου και των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α..