ΠΟΛ.1139 3/11/2009 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2009 - 2010

2009-11-03 16:40

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                               Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2009
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                           Αρ.Πρωτ.: 1103305/1013 /Τ.&Ε.Φ.
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΛ.: 1139
    ΤΜΗΜΑ Α΄

    Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 - 4 ΠΡΟΣ: Π.Δ.
    Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες: Α. Διακουμή
    Τηλέφωνο: 2103642922
    FAX: 2103642251   

    ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2009 - 2010 ».


    Κοινοποιούμε κατωτέρω πίνακα περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 2009 - 2010, για να λάβετε γνώση και να ενημερώσετε τους ενδιαφερομένους της περιφέρειάς σας.

    Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του α.ν. 112/1967, με τις οποίες επιβλήθηκε η εισφορά δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, σας δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιό μας Σ 4309/159/ΕΓΚ. 19/1.12.1983.

    Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2009 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.

    Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα αποστείλουν στις Τοπικές ΔΟΥ κατάσταση με τα ονόματα των καλλιεργητών αυτών κατά περιοχή.

    Αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα παραδίδεται από το βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.

    Για τους ελαιώνες που κατ’αρχάς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς αλλά μέχρι το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2009 δεν εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης οι αντίστοιχοι ελαιοκαλλιεργητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας για το έτος 2009 .

    Οι Ν. Αυτοδιοικήσεις θα αποστείλουν στις Τοπικές ΔΟΥ κατάσταση Δήμων και Τ. Διαμερισμάτων στις περιοχές των οποίων δεν εφαρμόσθηκε πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης.

    Τέλος, με την εγκύκλιό μας 1068796/676/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1092/10-7-2009 σας γνωστοποιήθηκε η τιμή του λαδιού κατά κιλό (1,524 ευρώ/κιλό), με βάση την οποία θα υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο η πιο πάνω εισφορά δακοκτονίας (1,524 Χ2%=0,030 ευρώ /κιλό), για το ελαιοκομικό έτος 2009 - 2010 και όχι οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.-

   

                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ