ΠΟΛ 1137 15.06.2011 α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης(παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010).

2011-07-05 11:03

ΠΟΛ 1137 15.06.2011 α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης(παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010).