ΠΟΛ 1134 06.06.2013 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν.4110/2013.

2013-06-07 16:44

ΠΟΛ 1134 06.06.2013 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν.4110/2013.