ΠΟΛ 1116 27.07.2010 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2010 - 2011, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.

2010-08-04 17:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    Αθήνα, 29 Ιουλίου 2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                     ΠΟΛ. 1116
    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ                                                  ΠΡΟΣ: Π.Δ.
    ΤΜΗΜΑ Α΄
    Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2- 4
    Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες:Α. ΔΙΑΚΟΥΜΗ
    Τηλέφωνο : 2103642922
    FAX : 2103642251

    ΘΕΜΑ : "Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2010 - 2011, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας".

    Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 - 3,3%.

    Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

    Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 294905/26-7-2006 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, η τιμή ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης (πρώην παρέμβασης) της κατηγορίας Lampante (πρώην "παρθένου ελαιολάδου" ή "κοινού παρθένου") με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών και για το ελαιοκομικό έτος 2010 - 2011 θα είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.

    Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 Χ 2% = 0,030 ευρώ.

    Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού κ.λ.π. της εισφοράς δακοκτονίας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ 4309/159/19/1-12-1983.


                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΙΑΣ