ΠΟΛ 1109 10.05.2011 Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50%, περιορισμός ανωτάτων ορίων πρόσθετων φόρων.

2011-05-13 16:52

ΠΟΛ 1109 10.05.2011 Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50%, περιορισμός ανωτάτων ορίων πρόσθετων φόρων.