ΠΟΛ.1107/26-8-2009 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 143 /7-8- 2009)

2009-08-26 14:49

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B΄

Αθήνα 26 Αυγούστου 2009 Αρ. Πρωτ. 1082604 / 811 /Τ.&Ε.Φ.
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 - 4 Ταχ. Κώδικας: 106 72, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Αλειφτήρα Τηλέφωνο: 210 3644781 FAX: 210 3642251

ΠΟΛ.: 1107 ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

    ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 143 /7-8- 2009)»


    Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3790/2009 «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Α΄, αριθμός φύλλου 143, στις 7 Αυγούστου 2009 με την παρατήρηση ότι περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους θα δοθούν στη συνέχεια με νεώτερη εγκύκλιο.


    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

    ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ   

    Συνημμένα : 3 φύλλα

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

    Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

    Όλες τις Δ.Ο.Υ.

    ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

    1. Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. & Π.Ε.Κ.)

    2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις

    3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και Περιφερειακές Διευθύνσεις της

    ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

    1. Γραφείο Υπουργού κ. Ιωαν. Παπαθανασίου

    2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αντωνίου Μπέζα

    3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών θεμάτων κ. Α. Σκορδά

    4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφ. Συστημάτων κ. Δ. Αναγνωστόπουλου

    5. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΥΠ.Ε.Ε

    6. Γραφείο Γενικών Δ/ντών Φορολογίας, Ελέγχων

    7. Γεν. Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης- Θεμιστοκλέους 5, Τ.Κ. 101 84 Αθήνα

    8. Δ/νση Ελέγχου

    9. Δ/νση Μητρώου

    10. Δ/νση Φ.Π.Α.

    11. Δ/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

    12. Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

    13. Γ.Γ.Π.Σ.:

    α) Δ//νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30)

    β) Έργο TAXIS- Ομάδα άλλων Φόρων

    14. Δ/νση Τελών & Ειδ. Φορολογιών (12 αντίγραφα)

    15. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (10 αντίγραφα)

    16. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών