ΠΟΛ 1094 14.06.2010 Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας.

2010-06-17 14:18

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα, 14-6-2010
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                      ΠΟΛ:1094
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
    ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                        ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
    10184 Αθήνα
    Τηλέφωνο: 210 3375 360
    Email: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: «Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας»

    Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄ 23-4-2010) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

    Με τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα, από το έτος 2010 και κάθε επόμενο.

    Ειδικότερα για καθένα από τα άρθρα που σας κοινοποιούνται, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: