ΠΟΛ 1092 14.06.2010 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75 και 76 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

2010-06-16 17:31

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Της επισήμανσης της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 81 (σελ. 13)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &                                                   Αθήνα, 14/6/2010

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1092

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                                ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ TMHMA A΄
    Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες :
    Τηλέφωνο : 210 3638389
    210 3610065
    210 3375205-207

    ΘEMA: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75 και 76 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

    ΓΕΝΙΚΑ

    Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 58 Α΄) με ημερομηνία 23/4/2010 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3842/2010. Με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 76 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 81 αυτού του νόμου επέρχονται αλλαγές στο νόμο 2523/1997.

    Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων σας παρέχουμε τις πιο κάτω οδηγίες και διευκρινίσεις ανά άρθρο και παράγραφο του νέου άρθρου.