ΠΟΛ.1092/10.7.2009 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2009 - 2010, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.

2009-07-10 15:43

Αθήνα     10   Ιουλίου 2009
Αριθ. Πρωτ.:  1068796 / 676 /Τ.&Ε.Φ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                           
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                                                                                        ΓEN. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                                                 ΔIEYΘYΝΣΗ TΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ                                  
ΤΜΗΜΑ  Α΄                                                                                           
Ταχ. Δ/νση:     Σίνα 2 - 4                                       
Ταχ. Κώδικας: 10672 - ΑΘΗΝΑ                                     
Πληροφορίες:  Α. ΔΙΑΚΟΥΜΗ
Τηλέφωνο:      2103642922                        
FAX:                2103642251                                                       
                                                                                                                                      
                                                            

ΠΟΛ:1092


ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού  έτους 2009 - 2010,
για την εφαρμογή των διατάξεων  της εισφοράς δακοκτονίας».

 
Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν.1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 - 3,3%.
      
Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.
      
Όπως μας γνωστοποίησε το Υπουργείο Γεωργίας με το 294905/26-7-2006 έγγραφό του, η τιμή ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης (πρώην παρέμβασης) της κατηγορίας Lampante (πρώην «παρθένου ελαιολάδου» ή «κοινού παρθένου») με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών και για το ελαιοκομικό έτος 2009 - 2010 θα είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.
      
Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 Χ 2% = 0,030 ευρώ.
      
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού κ.λ.π. της εισφοράς δακοκτονίας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ 4309/159/19/1-12-1983.   
   

                                                                                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                    Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ