ΠΟΛ 1089 21.04.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010.

2011-04-21 14:51

ΠΟΛ 1089 21.04.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010.