ΠΟΛ 1087 19.04.2011 Αντιμετώπιση προβλημάτων στις χορηγούμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών.

2011-04-26 16:14

ΠΟΛ 1087 19.04.2011 Αντιμετώπιση προβλημάτων στις χορηγούμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών.