ΠΟΛ 1086 31.05.2010 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

2010-06-15 13:37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                  Αθήνα, 31 Μαΐου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                              Αριθ. Πρωτ: Δ12Α/ 905/31-5-2010
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                                   ΠΟΛ 1086
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                                              ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Πληροφορίες: Χ. Χαρτώνα
Τηλέφωνο: 210 3375317- 8
ΦΑΞ: 210 3375001

 

ΘΕΜΑ: Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

    Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, με την αριθ. πρωτ. . Δ12Α/735/20-4-2010/ΠΟΛ 1043/19-4-2010 διαταγή μας δόθηκαν οδηγίες στις ΔΟΥ, πώς θα γίνονται δεκτές οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών ταμείων στις περιπτώσεις που στις βεβαιώσεις αυτές δε διαχωρίζονται οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε γιατρούς – φυσικά πρόσωπα, οι οποίες αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου και σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για νοσηλεία και για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.τ.λ., οι οποίες μειώνουν το φόρο του φορολογουμένου κατά ποσοστό 20% αυτών.
    Επειδή ο ανωτέρω διαχωρισμός ενδέχεται να μην έγινε και στις βεβαιώσεις που χορήγησαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι εργοδότες, για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, γίνεται δεκτό με την παρούσα, όπως η πιο πάνω διαταγή μας ισχύσει και για τους φορολογούμενους που θα προσκομίσουν βεβαιώσεις αυτών των φορέων.

 

Ακριβές Αντίγραφο                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                                                      
                                                                    Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ