ΠΟΛ 1085 18.04.2011 Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων από τον πράκτορα κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή).

2011-04-20 12:15

ΠΟΛ 1085 18.04.2011 Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων από τον πράκτορα κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή).