ΠΟΛ 1081 08.04.2011 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ1-802/23-3-2011 (ΦΕΚ 470 Β\')

2011-04-13 12:36

ΠΟΛ 1081 08.04.2011 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ1-802/23-3-2011 (ΦΕΚ 470 Β\')