ΠΟΛ 1071 11.04.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3943/31-3-2011.

2011-04-11 15:32

ΠΟΛ 1071 11.04.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3943/31-3-2011.