ΠΟΛ 1066 04.04.2011 Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010.

2011-04-20 15:01

ΠΟΛ 1066 04.04.2011 Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010.