ΠΟΛ 1059 01.04.2011 Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: « Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση των εταιρειών ».

2011-04-05 14:09

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        Αθήνα, 1 Απριλίου 2011
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                   ΠΟΛ. 1059
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’- Β’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή
Τηλέφωνο: 210 3375888
Fax: 210 3375041
E-mail: mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: « Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση των εταιρειών ».

 

Σας κοινοποιούμε την Κ.Υ.Α. με αριθ. Κ1-802/23-3-2011 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 470/Β/24-3-2011, η οποία αφορά τη σύσταση προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) εταιρειών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης αυτών, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) Θα ακολουθήσει άμεσα εγκύκλιος, με την οποία θα παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ