ΠΟΛ 1055 24.03.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

2011-04-14 15:11

ΠΟΛ 1055 24.03.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.