ΠΟΛ 1054 17.02.2014 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2014: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματικών (Ε3).

2014-02-19 15:15

ΠΟΛ 1054 17.02.2014 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2014: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματικών (Ε3).