ΠΟΛ 1049 27.04.2010 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010).

2010-04-29 16:41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   Αθήνα 27.04.2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                        ΠΟΛ: 1049/28.04.2010
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4                                                             ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΝΗΣ
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Λ. Αμβρουδή
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

 

Θέμα: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010).

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου 62 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010), «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου.
1. Με την παράγραφο 16 αντικαθίσταται η παράγραφος 55 του Κεφαλαίου Α΄ Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν.2859/2000). Σύμφωνα με τη νέα διάταξη από τις 23.4.2010 υπάγεται στο χαμηλό συντελεστή, 10%, και η θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).
2. Με την παράγραφο 17 καταργείται η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Β΄ Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. και από τις 23.4.2010, «το δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων», υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α..
Επομένως από τις 23.4.2010 η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων για την προπόνηση ή τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αθλήματος (κολύμβηση, στίβος, τένις, μπόουλινγκ, καλαθοσφαίριση, κλπ.) ή αθλητικού γεγονότος (ποδοσφαιρικοί αγώνες, κολυμβητικοί αγώνες κλπ.), υπάγεται σε συντελεστή 21%.

 

Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογίας
Δημήτριος Σταματόπουλος

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας