ΠΟΛ 1048 15.03.2011 Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010.

2011-03-15 14:45

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                            Αθήνα, 15/3/2011
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                          ΠΟΛ 1048
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αικ. Καρύδα
Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο : 210 –3647202-5
FAX : 210 – 3645413

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010.

Με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1026/2010 ορίστηκαν ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. Οι οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., κοινοποιούνται με την παρούσα και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minfin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ