ΠΟΛ 1046 27.04.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

2010-04-27 16:21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                          Αθήνα, 27/4/2010
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                    ΠΟΛ. 1046 – 27/4/2010
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 8                                                                 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375710-711
ΦΑΞ: 210 3375025
e-mail: gdtax@yo.syzefxis.gov.grΘέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

 

    Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας το ν. 3842/23.4.2010 με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε την 23.4.2010 στο φύλλο 58 Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται με εξειδικευμένες εγκυκλίους.

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτρης Σταματόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ