ΠΟΛ 1043 19.04.2010 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

2010-04-20 16:54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Αθήνα, 19 Απριλίου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                            Αριθ. Πρωτ: Δ12Α/735/20-4-10
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                            ΠΟΛ 1043
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Χαρτώνα                                                  ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Τηλέφωνο: 210 3375317- 8
ΦΑΞ: 210 3375001

 

ΘΕΜΑ: Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, σε όσες περιπτώσεις στις βεβαιώσεις που χορήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία δε διαχωρίζονται οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε γιατρούς – φυσικά πρόσωπα και σε δαπάνες που καταβλήθηκαν για νοσηλεία και για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.τ.λ., και εφόσον δεν υπάρχουν φωτοαντίγραφα των αποδείξεων, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν στη ΔΟΥ σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να διαχωρίζουν το μη καλυπτόμενο από το ταμείο ποσό, σε νοσοκομειακά έξοδα και σε ιατρικά έξοδα σε γιατρούς – φυσικά πρόσωπα. Ο διαχωρισμός αυτός να γίνεται αναλογικά με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν στο ταμείο τους.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν φωτοαντίγραφα αλλά ούτε ο φορολογούμενος επιθυμεί να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, τότε και πάλι το ποσό θα γίνεται δεκτό, αλλά θα εκπίπτει από το φόρο ως δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης, δηλαδή θα εκπίπτει από το φόρο το 20% του ποσού των δαπανών που δεν καλύφθηκε από τα ταμεία.

 

Ακριβές Αντίγραφο                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας             Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ