ΠΟΛ 1042 02.03.2011 Συμπλήρωση – Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄.) του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2011-05-30 14:00

ΠΟΛ 1042 02.03.2011 Συμπλήρωση – Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄.) του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.