ΠΟΛ 1037 18.03.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές.

2016-05-06 21:39

ΠΟΛ 1037 18.03.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές.