ΠΟΛ 1022 12.03.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16,17 και 20 του νόμου «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής κρίσης

2010-03-13 16:38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αθήνα 12 Μαρτίου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                      ΠΟΛ: 1022 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4 106 72 ΑΘΗΝΑ                                            ΠΡΟΣ: Ως Π.Α.

Ταχ. Κώδικας 106 72

Πληροφορίες Ι. Τσαμπουράκης - Ε. Τέγα

Τηλέφωνο 210-3642922- 210 3642570

Fax 210-3642251

E- mail dttl@otenet.gr


    ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16,17 και 20 του νόμου «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής κρίσης».
 

    Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 16,17 και 20 του σχεδίου νόμου «Προστασία της Εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής κρίσης» που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 5 Μαρτίου 2010 και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οδηγίες θα δοθούν με νεώτερη εγκύκλιο μετά τη δημοσίευση του νόμου.

    Συνημμένα: (4 φύλλα)
  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ