ΠΟΛ 1018 13.01.2012 Υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.

2012-01-16 12:12

ΠΟΛ 1018 13.01.2012 Υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.