Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου για πλειστηριασμούς κατά οφειλετών του Δημοσίου

2010-06-10 15:48

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                      Αθήνα, 10 Ιουνίου 2010
    ΝΙΚΗΣ 5-7
    10180 ΑΘΗΝΑ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
    FAX: 210-3332559
    e-mail : press@mnec.gr
   
    Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου για πλειστηριασμούς κατά οφειλετών του Δημοσίου:


    Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με πλειστηριασμούς κατά οφειλετών του Δημοσίου, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:

    Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρονται σε μία περίπτωση παλαιότερης κατάσχεσης, όπου στον οφειλέτη κοινοποιήθηκε για τυπικούς λόγους εντολή πλειστηριασμού, προκειμένου να μην παραγραφεί η οφειλή. Ο πλειστηριασμός ουδέποτε εκτελέστηκε, αλλά η διοικητική αυτή πράξη κρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως αναγκαία τυπική διαδικασία, προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή της οφειλής, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε στο παρελθόν.

    Η περίπτωση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το καθεστώς που ισχύει για τις κατασχέσεις από τον Δεκέμβριο του 2009. Συγκεκριμένα με εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών (1117330/ΕΞ/0016/4.12.2009) δίνονται σαφείς οδηγίες προς τους δικαστικούς επιμελητές και τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΔΟΥ, ότι δεν είναι δυνατό να κατάσχονται αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης των πολιτών (ρούχα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.).

    Είναι προφανές ότι για το περιστατικό αυτό, αλλά και για τη συνέπεια της εφαρμογής της σχετικής εγκυκλίου από τις υπηρεσίες, θα διενεργηθεί σχετική έρευνα, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πρωταρχικής πολιτικής βούλησης, που δεν είναι άλλη από την προστασία των πολιτών από τις κατασχέσεις βασικών αγαθών.

    Επιπλέον, τονίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη συστήσει επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου είσπραξης οφειλών, ώστε να μην εφαρμόζονται δυσανάλογα αυστηρές ποινές προς μικροοφειλέτες, αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου και η έγκαιρη είσπραξη όλων των οφειλών.