Σ.Σ.Ε. 6-12-2010 (Π.Κ. 57/20-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων - νυχτοφυλάκων και θυρωρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 2010 - 2011