Σ.Σ.Ε. 16-12-2010 (Π.Κ. 56/17-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

2011-01-06 16:00