Σ.Σ.Ε. (15-12-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Χορευτριών - Χορευτών πολυπολιτισμικών (ETHNIC) χορών Κέντρων Διασκεδάσεως (Π.Κ. 4/20-4-2012)

2012-10-26 01:07

Σ.Σ.Ε. (15-12-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Χορευτριών - Χορευτών πολυπολιτισμικών (ETHNIC) χορών Κέντρων Διασκεδάσεως (Π.Κ. 4/20-4-2012)