Ανακοίνωση για το Πλαίσιο Διαβούλευσης για ρύθμιση φορολογικών οφειλών. (Περαίωση διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν μέχρι 31-12-2009)

2010-09-21 17:36

  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

«Σήμερα, ανακοινώνουμε  μια γενναία ρύθμιση. Τραβάμε  οριστικά μια γραμμή με το παρελθόν. Όχι για παραγραφή, αλλά για απελευθέρωση. Απελευθέρωση του επιχειρηματία από το παρελθόν. Απελευθέρωση των φορολογικών μηχανισμών από τις ανέλεγκτες χρήσεις. Όλο το παρελθόν. Μέχρι σήμερα.»

 

Πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου, Θεσσαλονίκη 11/9/2010

 

Μπορείτε να αποστέλλετε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας πάνω στο κείμενο της περαίωσης: peraiwsh@minfin.gr