ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

2010-09-22 14:11

  

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σε διαβούλευση τέθηκαν χθες από το υπουργείο Οικονομικών οι βασικές αρχές του σχεδίου νόμου για την περαίωση. Στις ρυθμίσεις που προωθούνται θα υπαχθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Όπως διευκρινίζεται, στη διαδικασία εκούσιας κατάργησης φορολογικών εκκρεμοτήτων θα συμπεριληφθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις, με εξαίρεση αυτές των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια α΄ και β΄ βαθμού δικαιοδοσίας εφόσον δεν έχουν συζητηθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.