Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την περαίωση Ν.3888/2010

2010-11-12 13:03

  

Είμαι υποχρεωμένος να υπαχθώ στις ρυθμίσεις για την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του ν. 3888/2010;

Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις για την εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών είναι απολύτως προαιρετική και παρέχεται ως δυνητική επιλογή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να την αξιοποιήσει για το κλείσιμο ανέλεγκτων χρήσεων.

Εάν παραλάβω εκκαθαριστικό σημείωμα, αλλά δεν επιθυμώ να υπαχθώ στη ρύθμιση, μπορώ απλά να το αγνοήσω;

Οποιοσδήποτε φορολογούμενος παραλαμβάνει εκκαθαριστικό σημείωμα, αλλά δεν επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να το αγνοήσει χωρίς καμία επίπτωση. Η επιλογή του φορολογούμενου να μην υπαχθεί στην περαίωση, δεν επιφέρει καμία ειδική δυσμενή συνέπεια και δεν αποτελεί κριτήριο για τη στόχευση μελλοντικών ελέγχων.

Ποιοι φορολογούμενοι παραλαμβάνουν εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Γ.Γ.Π.Σ.;

Εκκαθαριστικά σημειώματα αποστέλλονται σε όλους τους φορολογούμενους εφόσον στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίζονται να έχουν ανέλεγκτες χρήσεις την περίοδο 2000-2009 κατά τη διάρκεια των οποίων για τις φορολογικές αρχές θεωρούνταν οικονομικά ενεργοί.

Είμαι υποχρεωμένος να περαιώσω όλες τις χρήσεις που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα που έλαβα ή μπορώ να επιλέξω μέρος από αυτές;

Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε και για να περαιώσετε όσες συνεχόμενες χρήσεις θέλετε αρκεί να ξεκινάτε από την πρώτη χρήση που είναι τυπωμένη στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Πώς θα ωφεληθώ σε περίπτωση που επιλέξω να υπαχθώ στη ρύθμιση και καταβάλλω το σχετικό φόρο;

Η υπαγωγή του φορολογούμενου στις ρυθμίσεις εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών σημαίνει φορολογικό κλείσιμο των χρήσεων που θα επιλέξει να περαιώσει, για τις οποίες δεν χρειάζεται να ελεγχθεί στο μέλλον.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που διαπιστώσω ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα που παρέλαβα περιλαμβάνει λάθη;

Οποιοσδήποτε φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τα δεδομένα του εκκαθαριστικού σημειώματος που θα παραλάβει ή διαπιστώνει προφανή λάθη, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για επανέλεγχο των στοιχείων πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε καταβολής.

Εφόσον επιλέξω να υπαχθώ στη ρύθμιση, με ποιο τρόπο θα γνωστοποιήσω ότι συμφωνώ ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία;

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ξεκινάει αυτόματα εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχτεί τα ποσά που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό - ή όπως αυτά τροποποιηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφόσον ο ίδιος ο φορολογούμενος έχει απευθυνθεί έχοντας εντοπίσει λάθη - και καταβάλει κατ ελάχιστον το ποσό της Προκαταβολής.

Εάν επιλέξω να μην υπαχθώ στη ρύθμιση θα δεχθώ άμεσα φορολογικό έλεγχο;

Εφόσον όλοι οι επαγγελματίες, επιτηδευματίες και ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα θα παραλάβουν εκκαθαριστικά σημειώματα, δεν στοιχειοθετείται η πληροφορία ότι όσοι δεν υπαχθούν θα έχουν άμεσες επιπτώσεις ή θα δεχτούν άμεσα ελέγχους. Είναι προφανές ότι το ελεγκτικό έργο μετά το πέρας των προθεσμιών της περαίωσης θα μπει σε κανονική λειτουργία με βάση το νέο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, στη βάση διασταυρώσεων στοιχείων και κριτηρίων επικινδυνότητας φοροδιαφυγής. Η συμμετοχή ή μη στην περαίωση δεν αλλάζει την αντικειμενικότητα των ελέγχων.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που είμαι αποδέκτης εκκαθαριστικού σημειώματος ενώ έχω διακόψει τη δραστηριότητά μου ή η επιχείρησή μου είναι ανενεργή κατά τα χρόνια που αφορά η περαίωση;

Είναι συνήθεις οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν λειτουργούν αλλά ουδέποτε έγινε διακοπή εργασιών και κλείσιμο βιβλίων στην Δ.Ο.Υ. καθώς και επιχειρήσεων που παρότι έκαναν διακοπή εργασιών, δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορία και το δικαίωμα δεν έχει παραγραφεί. Όλες αυτές οι περιπτώσεις, θεωρούνται φορολογικά ενεργές και το μηχανογραφικό σύστημα εκδίδει εκκαθαριστικό σημείωμα για όσες από τις υπαγόμενες στην περαίωση χρήσεις είναι ανέλεγκτες. Ωστόσο, κάθε ένσταση ή αμφισβήτηση μπορεί να διευθετηθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με την προσκόμιση των αναγκαίων αποδεικτικών.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που αποδέκτης εκκαθαριστικού σημειώματος είναι συγγενής μου που έχει αποβιώσει;

Είναι συνήθεις οι περιπτώσεις θανάτου που δεν έχει δηλωθεί από τους συγγενείς, καθώς και θανάτου που έχει δηλωθεί αλλά δεν έχει γίνει αποποίηση από τους κληρονόμους. Διευκρινίζεται ότι το μηχανογραφικό σύστημα έχει ήδη εξαιρέσει 1.697 φορολογούμενους που αντιστοιχούν σε 2.798 χρήσεις, λόγω απενεργοποιημένου Α.Φ.Μ. ή αποβιωσάντων χωρίς κληρονόμο. Σε κάθε περίπτωση, κάθε ένσταση ή αμφισβήτηση μπορεί να διευθετηθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με την προσκόμιση των αναγκαίων αποδεικτικών.

Δεν έχω παραλάβει ακόμη εκκαθαριστικό σημείωμα και φοβάμαι ότι έχει χαθεί. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν είστε πιστοποιημένος χρήστης του taxis net, έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε το σημείωμα της περαίωσής σας στη διεύθυνση https://www.gsis.gr/taxisnet/per2010/index.jsp