Ανακοίνωση σχετικά με την προθεσμία έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ. που αφορούν στην εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών

2010-12-09 09:02

  

    Το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει ότι οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση που αφορά στην εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών και δεν τους έχουν αποσταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα, μπορούν να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν, και να ζητήσουν την έκδοσή τους μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών