Αριθ.Πρωτ. οικ. 30881 30.06.2011 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1η Ιουλίου 2011

2011-07-06 14:47

Αριθ.Πρωτ. οικ. 30881 30.06.2011 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1η Ιουλίου 2011