ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 78 ΦΕΚ Α187 30.08.2011 Οργάνωση − αρμοδιότητες Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

2011-09-05 09:38

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 78 ΦΕΚ Α187 30.08.2011 Οργάνωση − αρμοδιότητες Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.