Παράταση της δυνατότητας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26-12-2010

2010-12-27 20:08

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                               Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010
    ΝΙΚΗΣ 5-7
    10180 ΑΘΗΝΑ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
    FAX: 210-3332559
    e-mail : press@minfin.gr

    Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της δυνατότητας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ:

    Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι η δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26-12-2010 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet παρατείνεται μέχρι τις 29-12-2010, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισαν ορισμένες επιχειρήσεις.

    Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στις ΔΟΥ, καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

 

 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών