Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε9)

2010-06-30 14:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΝΙΚΗΣ 5-7
    10180 ΑΘΗΝΑ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
    FAX: 210-3332559
    e-mail : press@minfin.gr

    Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

    Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε9):

    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, για την διευκόλυνση των πολιτών, η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε9), η οποία έληγε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουνίου, παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 5 Ιουλίου.