Παράταση της Προθεσμίας Απογραφής των Δικαιούχων Πολυτεκνικών Επιδομάτων του ΟΓΑ

2011-02-28 17:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο.Γ.Α.


    Δελτίο Τύπου

 

 Δευτέρα 28.02.2011


    «Παράταση της Προθεσμίας Απογραφής των Δικαιούχων Πολυτεκνικών Επιδομάτων του ΟΓΑ»

    Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

    Η διενεργούμενη Απογραφή (άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμό των ΕΛ.ΤΑ.) των επιδοματούχων του ΟΓΑ (πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχής και ισόβια σύνταξης) προκειμένου η καταβολή των επιδομάτων να γίνεται με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ., η οποία λήγει σήμερα 28-2-2011, παρατείνεται μέχρι και 11 Μαρτίου 2011.

    Επειδή μέχρι σήμερα μεγάλος αριθμός επιδοματούχων δεν έχει προλάβει να απογραφεί, θα πρέπει να καταθέσουν το «Απογραφικό Δελτίο» που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομά τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.

    Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων (απογραφή):

    Σχετικά με τη διαδικασία απογραφής και τον νέο τρόπου είσπραξης των επιδομάτων μέσω Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ, ο επιδοματούχος του ΟΓΑ πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό που επιθυμεί να πιστώνεται το πολυτεκνικό επίδομα του ως εξής:

    1. Προκειμένου να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ ή να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν εκτυπωθεί στο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και να το καταθέσει έως 11/03/2011 στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα επιλέξετε.

    Αν κάποιο από τα στοιχεία που ήδη αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν συμφωνεί με τα πραγματικά του ή έχει αλλάξει, αφού το διαγράψει, πρέπει να συμπληρώσει το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.

    2. Κατά την κατάθεση του Απογραφικού σας Δελτίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του :

    α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.

    β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

    Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

    γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.

    δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).

    Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του απογραφικού δελτίου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του, εκτός των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

    Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής μπορεί να είναι:

    - Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

    - Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.

    Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.

    Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

    Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής, μπορεί αν θέλει ο δικαιούχος, να αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ.

    Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι, όσοι δεν έχουν απογραφεί πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις από το μήνα Απρίλιο 2011 στην καταβολή των επιδομάτων τους, με πίστωση του λογαριασμού τους.

    Η ημερομηνία παράτασης απογραφής λήγει 11 Μαρτίου 2011.

    ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ