Ανακοίνωση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1045/10-3-2011 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι τις 12-04-2011.

2011-03-11 15:27

  

  • Ανακοίνωση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων


Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1045/10-3-2011 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι τις 12-04-2011.

 

Πηγή Ε.Φ.Ε.Ε.Α.