Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

2011-03-14 10:12

  

    Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1045/10-3-2011 εγκύκλιο, προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, μέχρι τη 12η Απριλίου αντί την 10η Μαρτίου 2011.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών